วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ออกกำลังกาย แบบได้ผลที่สุด


5 วันต่อสัปดาห์เป็นการ ออกกำลังกาย ที่ได้ผล เรื่องนี้ยืนยันจากองค์การอนามัยโลก
(WHO) ซึ่งบอกไว้ว่าคนเราควรทำครั้งละ 30 นาที เป็นประจำ 5 วันต่อสัปดาห์ กิจกรรมต่างๆ
ที่คนเราส่วนใหญ่มักจะนิยมก็ ได้แก่

  1. เต้นแอโรบิก 30 นาที พลังงานที่ใช้ 170 แคลอรี

  2.  การเดินช้อปปิ้ง 30 นาที พลังงานที่ใช้ 100 แคลอรี

   3. การวิ่งเหยาะๆ 30 นาที พลังงานที่ใช้ 325 แคลอรี

   4. การทำความสะอาดบ้าน 30 นาที พลังงานที่ใช้ 135 แคลอรี

   5. การทำสวน 30 นาที พลังงานที่ใช้จะเท่ากับ 160 แคลอรี

        แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นออกแรงกับการทำกิจกรรมแต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหนด้วย
ถ้าอยากมีสุขภาพดีให้จำไว้แบบง่ายๆ ว่าแค่ขยับก็เท่ากับ ออกกำลังกาย แล้ว ดังนั้น อย่านั่งนิ่งๆ
ลุกขึ้นมาขยับร่างกายบริหารตัวเองกันดีกว่า
ภาพจากอินเทอร์เน็ตและข้อมูลจาก http://teen.mthai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น