วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

อาหารประเภทไหนที่ทำให้คนอเมริกันอ้วนมากที่สุดสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีประชากรอ้วนมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคภัยตามมาอีกมากมาย การที่คนอเมริกันอ้วนขึ้น ส่วนใหญ่น้ำหนักมักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น ๑๐ ปี ๒๐ ปี (ปีละครึ่งถึง ๑ กิโลกรัม) พูดง่ายๆ คือ น้ำหนักค่อยๆ เกินจนอ้วนเรื้อรังมากกว่าอ้วนเฉียบพลัน เช่น พุงยื่นหลังเกษียณ ตุ้ยนุ้ยหลังคลอด เป็นต้น 
ดังนั้น การลดน้ำหนัก ลดรอบเอว จึงไม่ใช่การลดระยะสั้น ๓ เดือน ๖ เดือน แต่เป็นการลดน้ำหนักตลอดไป จึงจำเป็นต้องรู้ว่า อาหารหรือเครื่องดื่มอะไรที่คนอเมริกันชอบกิน ชอบดื่ม ชอบบริโภคแล้วทำให้อ้วนกันถ้วนหน้า

การศึกษาไปข้างหน้า ๓ การศึกษาใหญ่ในชาย-หญิงอเมริกันวัยกลางคน จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กว่าคน ที่ไม่มีโรคเรื้อรังและไม่อ้วนตอนเริ่มเข้าการศึกษา และติดตาม ๓ ช่วง คือ ช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๔๙, ๒๕๓๔-๒๕๔๖ และ ๒๕๒๙-๒๕๔๙ และประเมินน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมสุขภาพทุกๆ ๔ ปี พบว่าทุก ๔ ปี ชาวอเมริกันกลุ่มนี้จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๓.๓๕ ปอนด์ (๑.๕ กิโลกรัม) 
จากแบบบันทึกประเภทอาหารที่กินต่อวัน พบว่าการกินมันฝรั่งทอดทำให้น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย ๑.๖๙ ปอนด์ (๐.๗๖ กิโลกรัม) มันฝรั่งเพิ่ม ๑.๒๘ ปอนด์ (๐.๕๘ กิโลกรัม) เครื่องดื่มผสมน้ำตาล (เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม) เพิ่ม ๑ ปอนด์ (๐.๔๕ กิโลกรัม) เนื้อแดงไม่ปรุงแต่ง (เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว) เพิ่ม ๐.๙๕ ปอนด์ (๐.๔๓ กิโลกรัม) เนื้อแดงปรุงแต่ง (เช่น ไส้กรอก หมูแฮม เบคอน) เพิ่ม ๐.๙๓ ปอนด์ (๐.๔๒ กิโลกรัม) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินอาหารดังกล่าว 

ส่วนอาหารที่ช่วยลดโอกาสน้ำหนักเพิ่ม ได้แก่ ผัก ลดน้ำหนักเฉลี่ยได้ ๐.๒๒ ปอนด์ (๐.๑ กิโลกรัม) ผลไม้ (ไม่หวานจัด) ลด ๐.๔๙ ปอนด์ (๐.๒๒ กิโลกรัม) ธัญพืช (เต็มเม็ด) ลด ๐.๓๗ ปอนด์ (๐.๑๗ กิโลกรัม) ถั่วประเภทต่างๆ ลด ๐.๕๗ ปอนด์ (๐.๒๖ กิโลกรัม)
นอกจากนี้ ผู้ที่มีกิจกรรมทางกายมากที่สุด (เทียบกับผู้ที่มีกิจกรรมทางกายน้อยสุดใน  ๕ กลุ่ม) เพิ่มโอกาสลดน้ำหนักได้เฉลี่ย ๑.๗๖ ปอนด์ (๐.๘ กิโลกรัม)
ผู้ที่นอนน้อยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อคืนหรือมากกว่า ๘ ชั่วโมงต่อคืน น้ำหนักจะมีโอกาสเพิ่มมากกว่าผู้ที่นอน ๖-๘ ชั่วโมงต่อคืน
ทุกๆ ๑ ชั่วโมงต่อวันที่นั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์ โอกาสที่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้น ๐.๓๑ ปอนด์ (๐.๑๔ กิโลกรัม)
สรุปว่า การกินอาหารหรือเครื่องดื่ม “หวาน มัน ทอด” เนื้อแดง ปรุงแต่งมากเกิน (อาหารอร่อยเกิน) การขาดกิจกรรมทางกายที่มากพอ นั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์มากเกินไป (สบายเกิน) นอนมากไปหรือน้อยเกินไป เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนอเมริกันมีน้ำหนักเกินและอ้วน 

ส่วนคนไทยก็คงไม่ต่างกันมาก ไม่ใช่กิน “ข้าว” แล้วทำให้น้ำหนักขึ้น เหมือนอย่างที่หลายๆ คนชอบโทษว่า “อาหารหลักของคนไทย” ทำให้อ้วน แต่การกิน “กับข้าว” ที่หวานเกิน มันเกิน เนื้อสัตว์ล้นเกิน และการอยู่สบายเกินต่างหาก ที่ทำให้คนไทยอ้วน เพราะคนไทยโบราณกินข้าว กินผัก กินปลา มากี่ร้อย กี่พันปี ก็ไม่เห็นจะอ้วนมาก เหมือนคนสมัยนี้ที่กินข้าวแล้วกลัวอ้วน ไม่ยอมกินผัก กินปลา เพราะเหม็นเขียว เหม็นคาว

เพิ่มเติมตารางคำนวณแคลอลี่สำหรับอาหารประเภทต่างๆ สำหรับคนไทยนะคะ

ภาพจาก อินเทอร์เน็ตและข้อมูลจาก http://www.doctor.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น