วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สัตว์ทะเลหลายๆชนิดกำลังป่วยตาย!!!มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ชายฝั่งและนักสมุทรศาสตร์ ได้เก็บสถิติบันทึกว่า พบสิงโตทะเล ,
แมวน้ำ , ดาวทะเล , วาฬ และสัตว์ทะเลอีกหลายๆชนิดกำลังป่วยตาย  หลังจากสัตว์ทะเล
ในมหาสมุทรแปซิฟิกเริ่มทยอยขึ้นมาเกยตื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของสหรัฐ โดยเฉพาะ
ที่ชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียมากผิดปกติ
 

ด้านผู้เชี่ยวชาญที่กำลังทำการศึกษาอยู่นี้ได้คาดการณ์ว่าเศษละอองที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสี
ในทะเล จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ จะเข้าสู่ชายฝั่งตะวันตก ของสหรัฐ ซึ่งหน่วยงาน
ใช้เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่าค่ามาตรฐานระดับรังสีสูงกว่าปกติ 5 เท่า จากระดับ
ที่ปลอดภัย โดยเหตุการณ์นี้หลังเกิดการระเบิดขึ้นใต้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อวันที่ 31
ธ.ค.56 หลายครั้งซ้อนซึ่งเท่ากับความแรงของแผ่นดินไหวขนาด 5.1 และ 3.6 และในช่วง
เวลาที่เกิดการระเบิดทำให้มีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลลงสู่น้ำทะเลทางการสหรัฐโดยโอบามากำลังเร่งสั่งซื้อเก็บโพแทสเซียมไอโอไดด์ 65mg ซึ่งกรมอนามัย
และบริการ
มนุษย์ได้มีคำสั่งซื้อ ปริมาณของโพแทสเซียมไอโอไดด์ 14 ล้านเม็ด จำนวน
700,000 
แพคเกจ ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารประกอบที่ช่วยปกป้องร่างกายมนุษย์จากสาร
พิษกัมมัน
ตรังสีที่เป็นผลพวงมาจากการเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่รุนแรง โดยจะส่งมอบ
ให้กรมอนามัย
และบริการมนุษย์ก่อนต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2014

วิกฤตอย่างต่อเนื่องที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้รับแจ้งอย่างกังวลว่า การจัดซื้อยา
เม็ดดังกล่าว มีเหตุมาจากภัยคุกคามที่เกิ
ดจากการชะล้างซากกัมมันตรังสีบนชายฝั่ง
ต่างๆ ของฝั่งทะเลด้านตะวันตก หรือที่มีศักยภาพ สำหรับที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
อื่นๆ
ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสหรัฐอ
เมริกาได้
มีรายงานจากว่ารังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.56 ได้ถึงฝั่ง
ตะวันตกของสหรัฐแ
ล้ว

การคาดการณ์ว่าเศษละอองที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีในทะเล จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ฟุกุช
ิมะ จะเข้าสู่ชายฝั่งตะวันตก ของสหรัฐ ในปี 2014 ได้มาถึงแล้ว ที่ชายหาดใน
ซานฟรานซิสโก ซึ่งหน่วยงานใช้เครื่องวัดก
ัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่าค่ามาตรฐาน
ระดับรัง
สีสูงกว่าปกติ 5 เท่า จากระดับที่ปลอดภัย

" ในวันต่อมา มือสมัครเล่นคนอื่น ๆ ที่มีเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีเริ่มโพสต์วิดีโอ 
ที่คล้ายกันลงออนไลน์ " วิดีโอตามข่าว ที่น่ากลัว อื่น ๆ ในเดือนที่แล้วว่า ได้แจ้งว่า
ปลาดาวและสัตว์ทะเลอื่นๆได้ถูกพบเกยตื้นตายกระจัดกระจายอย่างลึกลับไปตา
ชายฝั่งตะวันตก ซึ่งมีแนวโน้มว่าเป็นการเชื่อมโยงกับสาเหตุการรั่วไหลของรังสีจาก
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ


ในขณะกำลังตรวจสอบสาเหตุของรังสีและ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของ
การปล่อยรังสี ในสัปดาห์นี้ TEPCO และ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ถูกจับโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีก 
ในความพยายามที่ จะกลบเกลื่อน วิกฤตการณ์ภัยพิบัติ Fukushima ว่าไม่รุนแรง 
ในเดือนกันยายน การปล่อยรังสีรอบโรงไฟฟ้าก็ได้ถูกยืนยันรังสีที่อ่านได้ รอบ
โรงไฟฟ้าเป็น 18 เท่าสูงกว่า รายงานก่อนหน้านี้ โดย TEPCO


ข้อมูลและภาพจากhttp://warningdisasters.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น